Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2016

3955 4e2b 500
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa

November 12 2016

7361 8913 500
Reposted fromannimax annimax

October 17 2016

0282 37b9 500
Reposted fromhormeza hormeza

October 10 2016

1824 a432 500
Reposted fromannimax annimax

October 05 2016

0557 9e50 500
Reposted fromannimax annimax

August 17 2016

0850 8bb7 500
Reposted fromhormeza hormeza

August 02 2016

Kiedyś pragnęłam umrzeć z miłości. Dziś modlę się, by była to tylko śmierć kliniczna ...
— K. Begańska /
Reposted fromriseme riseme

July 30 2016

8126 672e 500
neverending love
Reposted frommeliaa meliaa

July 09 2016

Zasługujesz na kochanka, który chcę cię rozczochraną, ze wszystkim i wszystkimi twoimi demonami budzącymi cię nagle ze snu i tymi, które nie pozwalają ci usnąć.
Zasługujesz na kochanka, który sprawia, że czujesz się bezpieczna, który może wchłonąć cały ten świat, gdy idzie z tobą ręka w rękę, kogoś kto uważa, że jego dotyk idelanie dopasowany jest do twojej skóry.
Zasługujesz na kochanka, który chce z tobą tańczyć, który jest w raju za każdym razem gdy patrzy ci w oczy i nigdy nie ma dosyć uczenia się twoich ekspresji.
Zasługujesz na kochanka, który słucha, kiedy śpiewasz, który wspiera cię, gdy ogarnia cię wstyd i szanuje twoją wolność, który wznosi się z tobą i nie boi się upadku.
Zasługujesz na kochanka który oddala kłamstwa i przynosi nadzieję, kawę i poezję
— Frida Kahlo
Reposted fromhormeza hormeza

July 03 2016

2831 4ee4
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig

June 21 2016

Play fullscreen
Wpatrujemy się w czerń, w odległą gwiazdę Drżymy, wiedząc, jak samotni jesteśmy Jesteśmy nieznani i dzicy dla samych siebie Przyznałem, byłem marzycielem  (...) Nigdy nie kochałem mroczniejszego smutku Niż ciemność, którą w tobie poznałem, mam ją od ciebie. (...) Jest lepsza miłość, ale nie ma lepszej miłości.  Wzywa mnie z góry i nie ma lepszej miłości. 
Reposted fromhormeza hormeza

June 15 2016

1742 97bd
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1706 f5e8 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1706 f5e8 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1116 d66c
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1132 a91e
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1352 390e
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1358 2967
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1359 dd23 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
1363 eda7
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl