Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2020

"Musiałem ją nieraz prosić, żeby nie wstydziła się swojego ciała. Zawsze z lękiem spoglądała, czy na nią patrzę, kiedy się rozbierała. Zawsze było:
– Zgaś światło.
– Dlaczego?
– Zgaś, proszę cię.
– Ale dlaczego?
– Nie rozumiesz?
Nie rozumiałem. Nie podejrzewała zapewne, że gdy patrzyłem na nią, jak się rozbierała, czułem coś takiego, jakbym stawał się bogatszy o wszystkie jej obolałości, o jej cierpienia, o jej przemijanie. Też wiele przeżyłem, lecz nie było to dla mnie takie ważne, jak to, czym ona była naznaczona. Nie, nie o to chodzi, że współcierpiałem z nią. Czy zresztą miłość potrzebuje współcierpienia? Chodzi mi o to, że odczuwałem jej istnienie jako moje istnienie. Pyta pan co to znaczy? To, że jakby pan całe brzemię czyjegoś istnienia pragnął wziąć na siebie. Jakby pan pragnął tego kogoś w ogóle zwolnić z konieczności istnienia. Jakby pan pragnął za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. A to coś innego niż współcierpienie, jak się je na ogół rozumie. Na samą taką, choćby wyobrażoną, możliwość czułem, że chce mi się znowu żyć. Mówi pan, że to niemożliwe. Możliwe, że niemożliwe. Tylko wobec tego co powinno być miarą miłości? Jeśli pod tym nic nie znaczącym słowem pan i ja to samo byśmy rozumieli? Według czego mielibyśmy ją odczuwać? Według pożądania ciała? Ciało ma swój kres i dużo, dużo wcześniej nim śmierć przyjdzie".

Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny

May 06 2020

7240 ab1d 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7238 6c03 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
6483 d5bb 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny

April 28 2020

1217 4591 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny

April 18 2020

9566 e330 500
Uwierz, że nawet w największej ciemności są dłonie, które cię schwycą. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny

April 16 2020

9132 298d 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
8682 89e1 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny

April 08 2020

0291 d572 500
Lily Morris
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
0297 aaef 500
Maurizio Di Iorio
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
0291 d572 500
Lily Morris
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
0287 dab4 500
Alessandro Polia
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
0285 5075 500
Elliot Erwitt
Reposted fromnowaktualny nowaktualny

April 05 2020

7564 265c 500
Bruno Bruni
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7565 5ebb 500
Ilya Brezinski
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7502 b870 500
Natalia Butko
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7435 947f 500
Malcolm T. Liepke
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7403 4850 500
Louis Jover
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7401 45c6 500
Mrs White
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
7144 b55d 500
Carolee Schneemann
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...